ÚVOD

Vítejte na stránkách Klubu vojenské historie Olomouc LO-37. Klub se zabývá československou armádou v období před 2. světovou válkou a provozuje Muzeum československého opevnění Branná. Najdete zde informace o objektech předválečného československého opevnění, které spravujeme, informace o připravovaných akcích a informace o zbraních používaných v opevnění.

Klub vojenské historie Olomouc LO-37 vznikl v roce 2006 jakožto občanské sdružení. Jeho hlavním cílem je rekonstruovat objekty předválečného československého opevnění do stavu, ve kterém se nacházely v období všeobecné mobilizace v září 1938, dále zpřístupňovat objekty pro veřejnost, seznamovat zájemce s historii a osudem objektů opevnění a v neposlední řadě pořádat na objektech opevnění kulturní a zábavné akce za účelem propagace opevnění. Spolupracujeme s mnoha organizacemi, které můžete jmenovitě nalézt v složce “Partneři”.

© Copyright Klub vojenské historie Olomouc LO-37.