OBJEKTY

Lehké opevnění vz.37 je koncepčně kulometné hnízdo s jednou až dvěma střílnami určené ke kosé nebo čelní (příp. čelní a kosé) palbě. LO vz.37 bylo vybaveno ventilátorem, granátovým skluzem (pro obranu okolí objektu), vchodovou střílnou (obrana vchodu), mřížovými a pancéřovými dveřmi, periskopy pro pozorování okolí a zařízením pro zajištěnou střelbu (improvizované závěsy, lafety). Doplněno bylo o obvodové (těsné okolí objektu) a intervalové (před linii objektů) protipěchotní a protitankové překážky (příp. jejich kombinací). Lehké opevnění se dle možností nepřátelského útoku stavělo v jednom, dvou nebo i třech sledech (liniích za sebou), tzn. v terénu příhodném pro nepřátelský útok (údolí, nížiny) se stavělo ve dvou až třech sledech, v horských oblastech většinou ve dvou nebo i v jednom sledu.


Níže jsou uvedeny typy objektů
(s půdorysy), se kterými se můžete setkat v úseku IX Kolštejn (Branná).


Objekt lehkého opevnění typu A
má dvě boční střílny k zajišění bočních paleb, které tvořily palebnou přehradu směrem k navazujícím objektům opevnění. Vyskytuje se převážně v prvnímsledu opevnění.


Objekt lehkého opevnění typu B
má dvě střílny, jednu pro boční palbu a jednu pro čelní palbu. Vyskytuje se převážně ve druhém sledu, kde svou čelní palbou chrání objekty prvního sledu nebo zesiluje palebnou přehradu objektů prvního sledu.


Objekt lehkého opevnění typu D
má jednu střílnu a je určen k zajištění boční palby. Vyskytuje se v prvním i druhém sledu opevnění.


Objekt lehkého opevnění typu E
má jednu střílnu k zajištění čelní palby. Většinou se vyskytuje tam, kde bylo možné vést daleké palby do předpolí.


Těžké opevnění
bylo koncipováno jako samostatné objekty schopné vést obranu proti pěchotě i proti obrněným jednotkám (tzv.pěchotní sruby). Pokud byly spojeny společným podzemím tvořily tvrze. Každý z tvrzových objektů měl svůj specifický účel-vstupní objekt, pozorovatelna, pěchotní objekt(y), dělostřelecké objekty. V rámci tvrzí byly budovány i objekty pro otočné výsuvné kulometné nebo dělostřelecké věže. Těžké opevnění bylo prioritně budováno na nejohroženější severní hranici, kde byly také vybudovány všechny tvrze. Toto opevnění leželo před linii lehkého opevnění.

Zde představujeme objekt těžkého opevnění – samostatný jednostranný pěchotní srub StM-S50, vybudovaný v II. stupni odolnosti. Hlavní zbraní byl kasematní kanón vz.36 spřažený s kulometem vz.37 umístěný v čelní střílně – toto řešení bylo použito pouze u tří objektů v celém Československu. Pomocnými zbraněmi byly kulomety vz.26 umístěné ve střílnách a pancéřovém zvonu, který sloužil k pozorování i ochraně nejbližšího okolí objektu. Objekt měl vlastní zdroj vody, WC, umývárnu, dieselagregát k výrobě el. energie i filtroventilaci, která chránila posádku čítající 15 mužů před účinky BCHL.

© Copyright Klub vojenské historie Olomouc LO-37.